Event Information:

 • Tue
  14
  Nov
  2017

  Data Protection Impact Assessment (DPIA) efter ISO/IEC 29134

  Dansk Standard

  DPIA Certificate

  https://docas.dk/public/view/698796b0-54ac-49f7-be06-a70400ae1b6e?_ga=2.205705108.646520913.1508951772-1988500884.1505475101

  Lær at gennemføre konsekvensvurderinger i forhold til organisationens persondata.

  Med afsæt i den nye privacy-standard ISO/IEC 29134 (2017) lærer du at gennemføre Data Protection Impact Assessment (DPIA) i din organisation. Kurset opsummerer indledningsvis de nye lovkrav og standarder, hvorefter kursisterne klædes på til at kunne vurdere de potentielle privacy-indvirkninger af fx en proces, et informationssystem, et program eller en anden enhed, som behandler persondata. Samtidig gennemgås hvordan de fundne risici kan håndteres som en del af organisationens samlede arbejde med risikostyring.

  Kurset giver dig:

  • Overblik over kravene i den nye EU Persondataforordning
  • Indføring i processen for konsekvensvurdering for privacy efter ISO/IEC 29134
  • Værktøjer til identifikation, analyse og evaluering af mulige konsekvenser for privacy i forbindelse med behandling af persondata
  • Vejledning i valg af foranstaltninger til håndtering af privacy-risici efter den nye standard, ISO/IEC 29151 (2017)
  • Indblik i samspillet med varetagelse af privacy og informationssikkerhed efter ISO/IEC 27001

%d bloggers like this: